<div align="center"> <h1>CHER</h1> <h3>Strona o największej artystce świata - Cher</h3> <p>cher</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.cherpolishfansite.w8w.pl" rel="nofollow">http://www.cherpolishfansite.w8w.pl</a></p> </div>